Ondermijning in de transport- & logistieksector

Ondermijning is een groeiend probleem in de transport- & logistieksector. Organisaties worden steeds vaker geconfronteerd met incidenten waar – helaas vaker wel dan niet – insiders bij betrokken zijn. Insiders kunnen medewerkers, contractanten of zelfs derde partijen zijn.

Hoewel organisaties de intentie hebben om de weerbaarheid en sociale veiligheid te vergroten, ontbreekt het hen vaak aan concreet handelingsperspectief. Bestaande oplossingen beperken zich vooralsnog tot bijvoorbeeld anti-ronseltrainingen of screening. Oplossingen die in de praktijk het probleem van ondermijning niet of nauwelijks tegen kunnen gaan. Ook ontbreekt hierbij een totaaloverzicht van mogelijke maatregelen én concreet meetbare impact.

De Weerbaarheidsscan: een unieke en effectieve methode

Om ondermijning effectief tegen te kunnen gaan is allereerst inzicht nodig in de waarde van bestaande maatregelen ten opzichte van actuele dreigingen. Dit maakt direct duidelijk welke maatregelen ontbreken om risico’s te voorkomen en de organisatie concreet weerbaar te maken. Om organisaties hierbij te helpen heeft Signpost Six de weerbaarheidsscan in het leven geroepen. De weerbaarheidsscan bestaat uit drie fases:

  • Modus Operandi & Kwetsbaarheden

    De weerbaarheidsscan biedt allereerst inzicht in relevante dreigingen en hoe deze zich in de praktijk uiten in Modus Operandi. Hierbij wordt een duidelijk beeld geschetst van hoe criminele organisaties te werk gaan én naar welke organisatorische kwetsbaarheden zij actief op zoek zijn.

  • Analyse Weerbaarheidsniveau

    Vervolgens richt de weerbaarheidsscan zich op bestaande tegenmaatregelen. Op basis van interviews, documentanalyse en een assessment worden bestaande tegenmaatregelen getoetst aan de geïnventariseerde Modus Operandi. Het resultaat is een gedetailleerde analyse van het huidige weerbaarheidsniveau en urgente kwetsbaarheden van de organisatie.

  • Resultaten & Oplossing

    Het laatste deel van de weerbaarheidsscan richt zich op het bieden van concreet advies aan organisaties. Hiervoor worden de belangrijkste resultaten vertaald naar een overzicht van strategische en tactische maatregelen, waarbij directe toepasbaarheid centraal staat. Hiermee wordt de organisatie direct handvatten geboden om proactief dreigingen tegen te kunnen gaan en kwetsbaarheden te verhelpen.

Waarom Signpost Six?

Als u kiest voor Signpost Six kiest u voor jarenlange ervaring op het gebied van insider risk en ondermijning. Ons team van experts brengt een grote diversiteit aan expertise mee op het gebied van veiligheid, criminologie, crisis management en psychologie. Onze bewezen effectieve oplossingen, uniek in Europa, hebben de weerbaarheid van vele logistieke bedrijven, multinationals en (semi-)overheidsinstellingen verhoogd tegen ondermijning, spionage en sabotage.

Ondermijning is een groeiend probleem in de transport & logistiek

De georganiseerde misdaad maakt veelvuldig misbruik van logistieke ketens om hun illegale producten Europa in te krijgen, en daar merken logistieke organisaties steeds meer van. Incidenten stapelen zich op terwijl het vertrouwen op de werkvloer afneemt. 

We have a proven track record of successfully managing insider incidents for our clients. Our expertise and professionalism have earned us a reputation as a trusted partner in insider risk management, including tackling subversive organised crime.

De organisatie als aanjager van weerbaarheid

De logistieke keten wordt niet weerbaarder door het aanbieden van enkel een anti-ronseltraining of screening. Een weerbare logistieke keten begint bij de weerbaarheid van de organisaties zelf.  

We have a proven track record of successfully managing insider incidents for our clients. Our expertise and professionalism have earned us a reputation as a trusted partner in insider risk management, including tackling subversive organised crime.

Een nieuwe oplossing: de weerbaarheidsscan

Om het probleem van ondermijning tegen te gaan, heeft Signpost Six de weerbaarheidsscan ontwikkeld. Deze bewezen effectieve methode helpt organisaties te begrijpen waar hun kwetsbaarheden liggen voor georganiseerde misdaad en biedt tegelijkertijd concreet advies om de weerbaarheid sterk te vergroten.

Benieuwd naar de mogelijkheden die Signpost Six kan bieden? Neem via onderstaande knop contact op met onze experts.

Meer informatie over Ondermijning

Insider risk in the shipping industry

Case Study: Insider Risk in the Shipping Industry

The shipping industry serves as the backbone of international…
Subversive Crime

Ports: Securing From the Inside Out

Recent years have seen a strengthening of the power…
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Name

Shopping Bag 0