Kennisveiligheid

Wetenschappelijke samenwerking in een niet zo veilige wereld

Kennis is tegenwoordig even toegankelijk als kwetsbaar. Aan de ene kant vormen internationale en open samenwerking de basis voor baanbrekend onderzoek. Aan de andere kant worden onderzoeksinstituten door overheden, partners en de geopolitieke realiteit voor de uitdaging gesteld om te voorkomen dat onderzoek en kennis in ongewenste handen terechtkomen. Zonder voldoende waarborgen staan niet alleen de nationale veiligheid, maar ook de reputatie van onderzoekers, het onderzoek en de kennisinstelling als geheel onder druk.

Kennisveiligheid is niet met één maatregel geïmplementeerd

Om kennisveiligheid te waarborgen is een doordachte en integrale aanpak essentieel, een aanpak die álle aspecten (ook de menselijke!) van kennisdelen, -opslag en -beveiliging omvat. Dit omvat niet alleen het screenen van medewerkers en het implementeren van cybermaatregelen, maar ook het begrijpen van de complexiteit van dual-use goederen, exportcontroles en sensitieve technologieën. Veel landelijke initiatieven schieten tekort. Voor veel van die huidige initiatieven geldt dat ze ofwel erg algemeen zijn, ofwel specifiek gericht op een bepaald aspect. Dit leidt tot oplossingen die te breed zijn voor praktische toepassing, of die zorgen dat risico’s over het hoofd worden gezien.

Kennisveiligheid, research security en insider risk: Signpost Six's unieke aanpak

Signpost Six bouwt al sinds 2016 aan holistische assessments en programma’s op het gebied van insider risk. Met de toegenomen aandacht voor kennisveiligheid in de afgelopen jaren vanuit de overheid, EU en verschillende instellingen, hebben wij die aanpak vertaald naar het thema kennisveiligheid. De holistische en integrale benadering voor ons betekent het leggen van een solide basis binnen een organisatie om vervolgens capaciteiten op te bouwen en concrete oplossingen te implementeren die breed gedragen worden binnen een organisatie. 

"Dankzij Signpost Six hebben we inzicht gekregen in de effectiviteit en volwassenheid van onze huidige maatregelen. Met helder advies en concrete aanbevelingen bezitten we nu een duidelijke routekaart om een effectieve aanpak voor kennisveiligheid te kunnen implementeren, toepasbaar binnen onze unieke bedrijfscontext."

Roundtable Kennisveiligheid

Benieuwd hoe Signpost Six uw organisatie kan helpen? Neem dan deel  aan onze exclusieve ‘Roundtable Kennisveiligheid’ op 29 mei. Dit event biedt een uniek platform om dieper in te gaan op dit complexe vraagstuk. Samen zullen we inzichten delen en effectieve strategieën presenteren om uw organisatie te beschermen.

Joeri Glastra, Signpost Six Consultant

Nieuwsgierig geworden naar wat Signpost Six voor uw organisatie kan betekenen?

Neem contact op via de onderstaande button

Neem contact op
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Name

From Signpost Six
Experts

Insider Risk Digest: April

Dive into our latest Insider Risk Digest, where we unravel recent cases of espionage, insider betrayal, and security breaches…

Insider Risk in the High-Tech Industry

Posted inCase Studies
Introduction The high-tech industry is defined by the development of technologies reliant on highly knowledgeable individuals and capital intensive…

Insider Risk Digest: March

Dive into our latest Insider Risk Digest, where we explore recent espionage in the German military, trade secret theft…

Insider Risk Digest: February

Introduction Our second edition of 2024’s Insider Risk Digest is here. Now a monthly edition, we bring you the…

Shopping Bag 0